Professional Business Communicator

Leer doelgericht communiceren en effectief leidinggeven op jouw eigen authentieke manier

(zonder zweverig en vaag gedoe)

Je bent nooit opgeleid om leiding te geven, maar je moet wel mensen aansturen?
Tijd om te leren hoe je professioneel communiceert.

Je weet niet wat te doen

Je wil wel beter communiceren, maar je hebt geen idee wat je anders kunt doen dan je nu al doet

Je weet niet hoe te doen

Soms weet je wel waar het probleem zit, maar lukt het je niet om daar adequaat op te reageren

Je voelt je geen leidinggevende

Je  houdt niet van hiërarchie en hebt geen zin om anderen de hele dag te moeten commanderen


"Verspil geen tijd aan andere coaches, maar ga naar Maaike & Jan."
- Laurent Scholten, founder & CSO @ WonderkindJan Lemmens, NLP Master trainer en holistisch therapeut & Maaike Lemmens, Neerlandica en NLP Master

Hi, Maaike hier! Als professional ontkom je er niet aan: je moet mensen aansturen. Dat kan in formele zin als leidinggevende, maar geldt net zo goed als je ooit in teamverband werkt.

Wij (Jan en ik) zijn van mening dat je dan met een aantal bijzondere 'problemen' te maken krijgt waar je nooit voor opgeleid bent. 

Om te beginnen: jij vervult jouw functie wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Op een dag heb je uit vrije wil dit werk op je genomen en nu heb je een resultaatverplichting - je wordt afgerekend op datgene waar je voor bent aangenomen en komt niet weg met 'maar ik deed toch m'n best?' 

Daarnaast mag je niet kiezen met wie je werkt. Je moet het doen met de mensen (collega's, klanten, leidinggevenden) die er zijn en daar moet je op de een of andere manier goed mee om zien te gaan.

En tot slot weten we dat tijd, geld en energie schaarse goederen zijn. We hebben allemaal chronisch te weinig tijd, dus het zou fantastisch zijn om zo effectief en efficiënt mogelijk samen te werken. 

Tegelijkertijd valt het ons op dat er nauwelijks opleidingen zijn die je leren om bovenstaande problemen het hoofd te bieden. Vakinhoudelijk is er de ene bijscholing na de andere (terwijl je al heel goed op de hoogte bent), maar hoe je nou met mensen communiceert, hoe je ze aanstuurt en in de goede richting beweegt.. daar leer je maar weinig over.

Daarom hebben wij besloten om die opleiding zelf te maken. Geen cursus, geen workshop, geen traininkje. Een opleiding. Een gedegen basis waarop jij je leven lang verder kunt, net zoals je ooit je vak hebt geleerd. 

Om jouw persoonlijke groei te garanderen, richten we ons in de opleiding op drie pijlers:

Kennis/theorie

 • Nieuwe dingen leren
 • Modellen ontdekken
 • Weten hoe het zit
 • Begrijpen en doorgronden

Kunde/vaardigheden

 • Skills ontwikkelen
 • Oefenen, oefenen, oefenen
 • Competenties trainen
 • Doorleven hoe het werkt

Persoonlijkheid

 • Waarden en normen
 • Overtuigingen
 • Jezelf leren kennen
 • De mens worden die je graag wil zijn

Sinds 1996 hebben we ruim 500 studenten opgeleid, zoals deze:

Het unieke aan deze opleiding is de trainer. Zijn kennis en interventies staan op bijzonder hoog niveau en daar pluk je als cursist de vruchten van, omdat de trainer zich 100% inzet om jou verder te helpen groeien. Resultaat gegarandeerd.
Rob Tummers - parner manager
Uniek zijn de vele inzichten die je over jezelf verkrijgt, de persoonlijke feedback, de spiegel die je voorgehouden krijgt. Ik heb geleerd me volledig te kunnen richten op mijn gesprekspartner en het kunnen ordenen van belangrijke informatie waarmee iemand een probleem of verschijnsel beschrijft. Ik heb geleerd niet oordelend te luisteren.
Ellen Snoek - Benelux Compliance Officer
Je vergaart een gigantische bak aan kennis en je leert die toe te passen in de praktijk. Daardoor bereik je sneller en beter jouw doelen dan voorheen. Ik heb geleerd te luisteren en door te vragen om er achter te komen wat mensen echt nodig hebben en niet wat ik vind dat ze nodig hebben.
Erwin Rutten - retailmanager

Je weet precies hoe en wat er gedaan moet worden, maar als je dat probeert over te dragen, gebeurt er niets.

Alsof je verdorie in een of andere vreemde taal staat te praten die ze aan de overkant niet verstaan.

Tijdens de opleiding leer je welke 'taal' je wel moet spreken om doelgericht te communiceren. Door open en helder te zijn over jouw bedoelingen, flexibel te zijn in je omgang en een respectabele indruk achter te laten, bereik je ze wél. Vanzelfsprekend heb je daar andere vaardigheden bij nodig dan degene die je nu al hebt, anders had je nooit vastgelopen.

Competenties die je in de opleiding ontwikkelt, zijn:

 • Zelfkennis
  Je weet wat je wel en niet kunt en je vraagt assertief om hulp waar dat nodig is.
 • Zelfvertrouwen
  Je leert trouw te zijn aan jezelf, waardoor je jezelf kunt gaan vertrouwen.
 • Authenticieit
  Je ontwikkelt jouw eigen manier van communiceren, die past bij wie jij bent.
 • Gespreksvaardigheden
  Je bent heel goed in écht luisteren, in weten waar je op moet doorvragen en hoe je informatie moet vastleggen.
 • Feedback geven
  Je signaleert gedrags- en denkpatronen, kunt daar thema's in herkennen en spiegelt dit herkenbaar
 • Feedback ontvangen
  Je leert omgaan met de feedback die je van anderen krijgt, waardoor je fijner in de omgang wordt en mensen je graag helpen.
 • Integriteit
  Je gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie van allerlei niveaus.
 • Resultaatgerichtheid
  Je werkt ontwikkelings- en doelgericht waarbij je een duidelijk doel voor ogen houdt en daar gestaag naartoe werkt.
 • Inspireren
  Je stimuleert de zelfreflecterende en zelfsturende vermogens van de ander, waardoor je ze duurzaam leert functioneren.
 • Leidinggeven
  Je ondersteunt medewerkers, collega's en teams om hun werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en je helpt ze zichzelf verder te ontwikkelen.
 • Non verbaal communiceren
  houding, gebaren, stemkwaliteit
  gebruik van ruimte en attributen
  doelgericht communiceren
 • Actief luisteren
  samenvatten, backtracken, parafaseren
  assertief communiceren
  vraagtechnieken en verschillende soorten vragen
  bewust waarnemen van reacties en hierop reageren
 • Uitstraling
  persoonlijke congruentie
  overtuigend optreden
  jezelf grondig leren kennen
 • Motiveren
  omgaan met verschillende denkstijlen
  waarden en normen achterhalen en toepassen
  commitment verkrijgen
 • Omgaan met emoties
  verschillende belangen van medewerkers
  doelgericht enthousiasmeren
  overtuigingen in kaart brengen en helpen aanpassen
 • Probleemhantering
  conflicthantering en -oplossing
  onderhandelen op het werk
  criteria uitlijnen
  interventievaardigheden
 • Persoonlijke effectiviteit
  gestructureerd gesprekken voeren
  werken binnen tijdskaders
  creativiteitsstrategie
  vergadertechnieken
  timemanagement


 • Jan slaagt er niet alleen in mensen communicatietechnieken bij te brengen, maar doorheen de training zie je de studenten ook daadwerkelijk als mens veranderen: positief – doelgericht – overtuigd – zelfvertrouwen. Door ieder individu op een aangepaste individuele manier te benaderen, draagt de persoonlijke groei bij tot een positieve groepsdynamiek, waardoor uitdagende doelstellingen worden gerealiseerd.
  Marc Smits - coördinator openbaar domein
Totale waarde: € 24.721
Vandaag slechts: € 11.386

Jaaropleiding tot
Professional Business Communicator

Versterk je communicatievaardigheden met bewezen modellen, theoretische basis en praktische technieken. Investeer in jezelf, jouw (zakelijke) toekomst en je levensgeluk.


Dit krijg je allemaal:

 • 16 fysieke trainingsdagen - 8 modules van 2 dagen (16.000 EUR)
 • 16 dagen locatie en catering (2.180 EUR)
 • 8x begeleide intervisie (4.000 EUR)
 • syllabus en lesmateriaal (150 EUR)
 • trainers die opnemen als je ze op zondagavond nodig hebt (onbetaalbaar)
 • BONUS #1: 2x persoonlijke coaching (900 EUR)
 • BONUS #2: deelname masterclass 'Impact zonder dwang' (497 EUR)
 • BONUS #3: deelname masterclass 'Magie van motiveren' (497 EUR)
 • BONUS #4: deelname masterclass 'Relatiegedreven leiderschap' (497 EUR)

De modules

1. Macht en controle

We beginnen de opleiding rustig met de benodigde achtergronden die je nodig hebt om de rest van het jaar op te kunnen bouwen. Natuurlijk leer je ook jouw medestudenten goed kennen. Zodra we allemaal gewend zijn, gaan we aan de slag met non verbale communicatie en leer je hoe je de informatie die je krijgt betrouwbaar kunt maken.

2. Van falen naar slagen

Doelen formuleren is één van je belangrijkste vaardigheden, want zonder doel ben je doelloos bezig. Maar hoe doe je dat nou op zo'n manier dat je die doelen ook bereikt? Daarnaast leer je in deze module enkele basiscommunicatievaardigheden (backtracken, parafraseren, perceptionele posities) en maken we een begin met het PBC-Gespreksmodel.

3. Magisch interviewen

In een gesprek direct de kern raken en het hebben over waar het écht over moet gaan, in plaats van oeverloos om de hete brei heendraaien.. wie wil dat nou niet?  Vandaar dat we twee dagen lang ons verdiepen in allerlei gesprekstechnieken: het Metamodel voor de Taal, vooronderstellingen, toegangssignalen en aannames.

4. Motiveren en demotiveren

Mensen aansturen = mensen motiveren. Je kunt nu eenmaal niet de hele dag aan iemand blijven trekken die geen zin heeft. Tijdens deze module kijken we naar hoe je anderen (en jezelf) kunt motiveren, maar juist ook naar hoe je ze kunt demotiveren. Want gedrag dat je niet wil hebben, daar wil je ook iets aan kunnen doen.

5. State control

Om de door jou gekozen resultaten te bereiken, is het van belang dat je in de goede staat bent. Wat je denkt en voelt, beïnvloedt namelijk wat je doet. Deze module staat dan ook in het teken van het bepalen van jouw benodigde staat, het oproepen daarvan en hoe je die actief houdt. 

6. Interveniëren

Interveniëren is 'op zo'n manier ingrijpen dat het gewenste doel bereikt wordt'. Dit vraagt nogal wat van jou als leidinggevende en daarom leer je in deze module alles over de verschillende hindernissen die je kunt tegenkomen, welke interventies daarbij horen en hoe je die uitvoert. 

7. Jouw kerndriehoek

Zoals je inmiddels weet, beïnvloeden jouw criteria  alle keuzes die je maakt en hoe je jouw leven vormgeeft. Handig dus om hier inzicht in te krijgen ;) Daarom leer je wat jij het allerbelangrijkst vindt, wat je daardoor als kernvaardigheid hebt ontwikkelt én hoe je jezelf daarmee in de nesten werkt. En je leert de aanvullende vaardigheid in te zetten.

8. Eindevaluaties

De laatste twee dagen van de opleiding staan in het teken van de eindevaluaties. We beginnen de dagen met het samenvatten en afronden van alles wat je in het afgelopen jaar geleerd hebt. Vervolgens evalueren we jouw kennis, vaardigheden en persoonlijkheid - zo zie je extra goed waar je allemaal in bent gegroeid!

Do what others won't, so you get what others can't

Investeer nú in jezelf en profiteer de rest van jouw leven!

Dino Amelsbeek

Salesmanager

Een conversie van 1 op 1!

Op aanraden van mijn werkgever ben ik in september 2014 gestart met de Professional Business Communicator. Ik ben salesmanager bij de evenementenlocatie Het witte huis in Loosdrecht. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan onder anderen uit het operationele team aansturen, marketingplannen uitvoeren en natuurlijk het verwerken van alle inkomende aanvragen. De locatie is veelzijdig, waardoor er zowel huwelijken plaatsvinden als zakelijke partijen. Dit betekent dat ik op meerdere niveaus (zowel zakelijk als emotioneel) moet schakelen om het beste resultaat te realiseren.


Na het starten van de studie leerde ik mijzelf steeds beter kennen. Met betrekking tot hoe ik omga met situaties, maar ook waar ik sterk of juist minder sterk in ben. Al heel snel merkte ik aan mijzelf, maar ook aan mijn resultaten, dat ik door deze inzichten veel beter om kan gaan met problemen, bepaalde soorten mensen of uitdagingen.


Om het concreet te maken: wij analyseren alle aanvragen die binnen komen en de conversie die iedereen heeft. Daaruit is gebleken dat ik na vijf maanden volgen van de studie, nog nooit zo’n goede conversie heb gedraaid. Dit heeft er zelfs in geresulteerd dat ik op een gegeven moment een conversie had van 1 op 1!


Uiteraard zijn er meerdere factoren die meespelen in of een aanvraag definitief wordt, maar ook vanuit de klanten kreeg ik ontzettend positieve reacties terug over de manier van contact, het begrijpen van en aanvoelen van de klanten. Ik kan dan ook met zekerheid stellen dat het volgen van de studie mij absoluut naar een hoger niveau heeft gebracht en dat ik nu zowel zakelijk als privé veel krachtiger in het leven sta!

Totale waarde: € 24.721
Vandaag slechts: € 11.386

Jaaropleiding tot
Professional Business Communicator

Versterk je communicatievaardigheden met bewezen modellen, theoretische basis en praktische technieken. Investeer in jezelf, jouw (zakelijke) toekomst en je levensgeluk.


Dit krijg je allemaal:

 • 16 fysieke trainingsdagen - 8 modules van 2 dagen (16.000 EUR)
 • 16 dagen locatie en catering (2.180 EUR)
 • 8x begeleide intervisie (4.000 EUR)
 • syllabus en lesmateriaal (150 EUR)
 • trainers die opnemen als je ze op zondagavond nodig hebt (onbetaalbaar)
 • BONUS #1: 2x persoonlijke coaching (900 EUR)
 • BONUS #2: deelname masterclass 'Impact zonder dwang' (497 EUR)
 • BONUS #3: deelname masterclass 'Magie van motiveren' (497 EUR)
 • BONUS #4: deelname masterclass 'Relatiegedreven leiderschap' (497 EUR)

Het PBC-Gespreksmodel

Voorbereiden

Een goede voorbereiding geeft ten minste antwoord op drie vragen:

 1. Waar sta ik nu?
 2. Waar wil ik uitkomen?
 3. Wat heb ik nodig om daar te komen?

Elementen die hierbij komen kijken, zijn bijvoorbeeld: welke kaders zijn er? Welke innerlijke staat heb ik nodig? Hoe weet ik dat ik m'n doel bereikt heb? Waar zitten de knelpunten en hoe tackle ik die?

Werkplek inrichten

Op jouw werkplek moet je jouw werk doen (logisch). Maar heb je er wel eens over nagedacht dat 'de gang' ook jouw werkplek is als je een korte update vraagt aan een collega?

Als jij optimaal wil functioneren, zul je je werkplek moeten inrichten. Niet moeilijk, maar je moet het wél doen.

Contact maken

Zonder contact, geen contract!


De kwaliteit van jouw gesprek is evenredig aan jouw mate van contact met de ander(en).

Dit moet je dan dus ook zorgvuldig doen en is essentieel voor een geslaagd gesprek.

Interviewen

Dit is de stap waar het daadwerkelijke gesprek plaatsvindt - hoeft niet altijd een interview te zijn, maar zo noemen we de stap toch :)

In het kort gebeurt er het volgende: Jouw gesprekspartner bevindt zich nu ergens waar ‘ie niet blij mee is (Huidige Situatie) en wil heel graag ergens anders naartoe (Gewenste Situatie). Van nature bereiken mensen hun GS automatisch: als jouw maag knort, loop je naar de keuken, eet je iets op dat je daar vindt en het probleem is opgelost.
Als iemand niet uit zichzelf van HS naar GS kan komen, dan is er iets dat ‘m blokkeert (Hindernis). Jij gaat op zoek naar de exacte hindernis van jouw gesprekspartner en analyseert welke 'soort' het is.

Interveniëren

Nu je weet wat er precies in de weg zit, kun je de hindernis gaan opruimen door de benodigde hulpbron toe te voegen.

Elke soort hindernis heeft zijn eigen specifieke interventie(s), dus die voer je uit.

Future pace

Je controleert zo goed mogelijk of jouw ingrijpen ook daadwerkelijk de hindernis heeft opgelost door de ander een mentale oefening te laten doen. Jij observeert heel zorgvuldig en kunt controleren of het weg is.

Praktijktest

Het echte resultaat moet zich bewijzen in de echte wereld, dus jullie spreken ter afsluiting van het gesprek een evaluatiemoment af en observeren hoe het gaat in de praktijk.

Totale waarde: € 24.721
Vandaag slechts: € 11.386

Jaaropleiding tot
Professional Business Communicator

Versterk je communicatievaardigheden met bewezen modellen, theoretische basis en praktische technieken. Investeer in jezelf, jouw (zakelijke) toekomst en je levensgeluk.


Dit krijg je allemaal:

 • 16 fysieke trainingsdagen - 8 modules van 2 dagen (16.000 EUR)
 • 16 dagen locatie en catering (2.180 EUR)
 • 8x begeleide intervisie (4.000 EUR)
 • syllabus en lesmateriaal (150 EUR)
 • trainers die opnemen als je ze op zondagavond nodig hebt (onbetaalbaar)
 • BONUS #1: 2x persoonlijke coaching (900 EUR)
 • BONUS #2: deelname masterclass 'Impact zonder dwang' (497 EUR)
 • BONUS #3: deelname masterclass 'Magie van motiveren' (497 EUR)
 • BONUS #4: deelname masterclass 'Relatiegedreven leiderschap' (497 EUR)
Uniek aan deze opleiding is de combinatie tussen kennis, praktijk (oefenen) en werken aan jezelf. Ik ben me veel meer bewust van mijn eigen communicatie en indruk op anderen. Ook kan ik veel meer observeren wat er bij de ander gebeurt.
Joris van Hees - business partner

Ik vond het mooi om mijzelf opnieuw te ontdekken. Nuttig om op een andere manier naar situaties te leren kijken. Ik vond de uitleg van Jan tijdens de modules zeer interessant, het heeft mij geholpen.

Marco Hermsen - assistent purchase department
Het unieke aan deze opleiding is dat je daadwerkelijk met je eigen hindernissen aan de slag gaat. Ten eerste door middel van de training. Ten tweede door de één-op-één coaching. Ten derde door de tweewekelijkse intervisie met jouw medestudenten.
Jacqueline Willekes - teamleider klantcontactteam
Deze training heeft mij persoonlijk enorm verrijkt door inzichten in mijzelf en anderen te geven. De wijze om hier mee om te gaan, heb ik als handvatten vanuit de trainingen ontvangen.
Marc de Antoni - salesmanager SMB

De persoonlijke groei die je doormaakt is ontzettend waardevol, in combinatie met de tools die je leert een unieke opleiding die ik iedereen zou aanraden!

Cindy van den Ende - makelaar retail
Er komen niet alleen problemen aan het licht, maar er wordt daadwerkelijk iets mee gedaan. Hierdoor is er enorm veel ruimte voor groei en benutten van potentie.
Dennis van Eersel - sportverslaggever
De uniciteit, op de één of andere manier komt de opleiding heel luchtig over op mij, het is geen taaie stof. Dat leert heel prettig.
Chantal v/d Aa - senior accountmanager

Praktische informatie

We noemen de Professional Business Communicator niet zomaar een opleiding. Kwaliteit krijg je nu eenmaal niet voor niets, dus reken op een flinke tijdsinvestering. Die zichzelf overigens ook razendsnel terugverdient op manieren die je vooraf nooit had kunnen bedenken.


De opleiding bestaat uit acht modules van elk twee dagen (de eerste dag heeft steeds een avondprogramma). Tussen elke module verwachten we dat jullie ten minste twee keer samenkomen voor intervisie - bij één van deze intervisies is Maaike aanwezig ter begeleiding. Je deelt naar eigen inzicht je zelfstudie in. 


Vanzelfsprekend is eten en drinken gedurende de dagen inbegrepen en krijg je al het benodigde lesmateriaal van ons. 


We beginnen altijd met een kosteloos en vrijblijvend kennismakings- en kwalificatiegesprek, waarin we bespreken wat je precies wil bereiken. Dit maakt het voor jou helder wat je het komende jaar komt doen en wij kunnen je daar veel gerichter in ondersteunen, omdat we weten wat je zoekt.


Ben je minimaal 80% van de tijd aanwezig geweest en voldoe je tijdens de eindevaluaties aan de eisen, dan ontvang je na afloop ons competentiecertificaat.


Tijdens de opleiding werken we af en toe met video-opnames als studiemateriaal en kunnen er foto's gemaakt worden als studie- of marketingmateriaal. Hiervoor teken je vooraf een vrijwaringsverklaring. De video's worden alleen voor jouw eigen groep gebruikt en nooit verspreid. Indien je op een foto staat en hier bezwaar tegen hebt, moet je dit direct aan ons kenbaar maken.

Groepsgrootte

maximaal tien deelnemers

Locatie

In de omgeving Westland

Tijden
 • elke eerste moduledag 9u-22u
 • elke tweede moduledag 9u-16u
 • tweewekelijks een dagdeel intervisie

Moduledata*

 1. 2 en 3 juli 2024
 2. 3 en 4 september 2024
 3. 15 en 16 oktober 2024
 4. 26 en 27 november 2024
 5. 7 en 8 januari 2025
 6. 4 en 5 maart 2025
 7. 15 en 16 april 2025
 8. 20 en 21 mei 2025


*Startdatum onder voorbehoud. Twee weken van tevoren laten we je weten of we de start een module doorschuiven.

Vaak gestelde vragen

Hoeveel tijd ben ik kwijt?

Formele lesuren: 132 (excl pauzes)
Intervisie: 70 uur
Zelfstudie: ongeveer 70 uur
> Totaal zo'n 280 uur

Kwaliteit krijg je niet voor niets, moet je maar denken ;)

Waarom zijn jullie duurder dan anderen?

Een terechte vraag, zeker als je vergelijkt met gewone NLP-cursussen of communicatietrainngen.

Vergelijk het met auto's: een Ford Ka is ook een stuk goedkoper dan een Audi S6. Dit prijsverschil vind niemand echt raar, want je zit met die Audi in een heel ander segment dan de Ka - je krijgt veel meer voor je geld.

Datzelfde is hier aan de hand: een NLP-cursus of communicatietraining is van een geheel ander kaliber dan de PBC. In onze opleiding zit ontzettend veel dat je in veel andere trainingen niet gaat vinden. En al helemaal niet allemaal bij elkaar..

De PBC is namelijk geen cursus of training. Het is een opleiding, je leert een heel nieuw vak erbij.

Dat kost jou tijd, moeite en dus geld; maar het is voor ons ook hard werken ;)

Nou, ik weet het dus niet zeker.

Dan moet je je vooral niet aanmelden.

Deze opleiding doe je er niet zomaar bij. Het is geen cursusje, waar je wegkomt met af en toe door een hand-out bladeren. Je shit opruimen en écht als persoon ontwikkelen kost toewijding, energie en tijd (van ons allemaal). Daar moet je alleen aan beginnen als je zeker weet dat je het werk wil doen.

Wat als ik een datum niet kan?

Weet je dit al voor de opleiding?
Geen probleem. We leggen samen de agenda vast tijdens de eerste module, dus dan zoeken we gewoon een nieuwe datum waarop iedereen kan.

Merk je het tijdens de opleiding?
Nog steeds geen probleem:
Optie 1: we zoeken samen een alternatieve datum en als dat lukt, verzetten we de module
Optie 2: als we geen andere data kunnen vinden, dan kom je de gemiste dag op een ander moment versneld inhalen*

*Dit kan natuurlijk niet oneindig. Een keer een dag(deel) missen en inhalen is geen probleem, maar we gaan niet zes modules dubbel zitten geven ;)

Ligt de startdatum vast? Is er doorgangsgarantie?

De startdatum ligt niet vast. De data die je hier vindt, zijn de voorlopige moduledagen.

We besluiten twee weken voor de start of we kunnen beginnen of dat we de start een module opschuiven. Je kunt je dus wel vasthouden aan de data in die zin dat we niet ineens een week eerder of drie dagen later beginnen.

De reden hiervoor?
We willen pas beginnen als we een groep hebben die groot genoeg is, zodat je met voldoende verschillende mensen kunt oefenen. Train je het hele jaar op één of twee anderen, dan ontwikkel je (vinden wij) niet voldoende flexibliteit in het toepassen van je vaardigheden.

We starten in 2024 maar één keer

(op 2 juli)

00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden

BNLPA's wall of fame

In de afgelopen vijfentwintig jaar hebben we ruim vijfhonderd PBC'ers opgeleid en we voelen ons enorm vereerd van zo dichtbij de groei meegemaakt te hebben. We hebben de meeste groepen op de foto weten te krijgen, dus hieronder presenteren wij met gepaste trots.... onze wall of fame!