Master Business Communicator

Excellent communiceren en vloeiend interveniëren op hoog niveau

‘Ha die Peter, dat is lang geleden!’ zei ik met een grote grijns op mijn gezicht, waarop hij terug grijnsde en zei dat het zeker een jaar of zes geleden moet zijn geweest. We raakten aan de praat en ik, toch voor altijd de trainer in hart en nieren, kon het niet laten om op een gegeven moment te vragen wat hij, terugkijkend op de PBC, er vandaag de dag nog aan heeft en wat hij er nog mee doet.

Hij aarzelde even en vertelde me toen dat hij er heel veel aan gehad heeft, hij heeft er nog dagelijks plezier van en is erg tevreden over de life changing opleiding. Maar toch gaat het niet altijd even makkelijk en hij heeft ook niet alles onder controle.
Eén-op-één is hij praktisch onverslaanbaar, maar in groepen loopt hij nog te gemakkelijk vast. Hij gaf aan dat hij eigenlijk niet weet hoe groepsprocessen werken, hoe hij daar sturing aan kan geven en of en hoe hij met zijn eigen gedrag de groep kan beïnvloeden.

Een goed voorbeeld dat hij daarbij gaf was een meeting waarin hij aan een groep van vijftien man het nieuwe beleid van de directie moest presenteren. Zoals hij dat had geleerd, had hij zich grondig voorbereid, een mooie powerpoint gemaakt en een goed verhaal in elkaar gezet. Alleen, tijdens de presentatie gebeurde er iets ongrijpbaars waardoor de sfeer omsloeg van nieuwsgierig naar ongeïnteresseerd.
Natuurlijk werd hij ook beïnvloed door de veranderde sfeer en ging zijn presentatie steeds moeizamer en stroperiger. Hij begon zich heel ongemakkelijk te voelen, ging een beetje zweten hier en daar en toen hij op een gegeven moment zag dat er zelfs mensen begonnen te gapen, wilde hij het liefst in de grond verdwijnen. Geïrriteerd vroeg hij zich af of hij daar dan al die moeite voor had gedaan.
De afloop laat zich raden: geen enthousiaste groep vol energie, maar een slome club mensen die bij het verlaten van de zaal al praktisch was vergeten wat er net gezegd was.

‘Tijdens de PBC lag de focus op individuele gesprekken en interventies, maar nog belangrijker voor écht goede leidinggevenden is het kunnen sturen van groepsprocessen.’

– Jan en Maaike –

Toen Peter zijn mensen zo zag weglopen, realiseerde hij zich dat hij ze allemaal één voor één zou moeten gaan spreken om ze enthousiast aan het werk te krijgen. Eén blik in z’n agenda liet zien dat hij hier eigenlijk helemaal geen tijd voor had. Die agenda zat al overvol en om daar nou ook nog vijftien keer minstens een uur reparatiewerk bij te krijgen..
Hij vond dat hij het goed verkloot had en hij had zichzelf nodeloos ongelooflijk veel extra werk bezorgd. Dit zou ‘m zomaar een paar weken last gaan bezorgen. Want niet alleen zijn eigen werkzaamheden lopen nu vertraging op, maar dit beïnvloedt ook de productie en resultaten van de hele groep. Ongemotiveerde mensen werken nu eenmaal minder efficiënt en minder effectief dan gemotiveerde. En dat had hij helemaal zelf veroorzaakt.
Het was goed te zien dat hij zich schaamde voor dit resultaat. Maar gelukkig is Peter en professional en stak hij de hand in eigen boezem. We hadden het over zijn gebrek aan inzicht in groepsprocessen en hoe kostbaar dit tekort blijkt te zijn. Hij had het nog niet naar euro’s omgerekend, hij baalde zo ook wel genoeg.

De Master Business Communicator gaat verder daar waar de Professional Business Communicator ophoudt. De PBC leert je excelleren in één-op-één situaties en je ruimt er enorm veel persoonlijke weerstanden op, maar er zit natuurlijk een maximum aan wat je in één jaar kunt leren. Daarom is de MBC het logische vervolg op de PBC: van leiderschap op persoonlijk en individueel niveau ga je naar aansturen op groepsniveau en interveniëren zonder dat de ander dat merkt.
Het spreekt voor zich dat je deze stap niet zomaar kunt zetten. Daar heb je veel nieuwe kennis en ervaringen voor nodig, dat maakt dat de MBC dezelfde opzet heeft als de PBC: acht modules van elk twee trainingsdagen, verdeeld over ongeveer dertien maanden.

Komende groep is de laatste groep die onder leiding van Jan aan de slag gaat. De beste man is inmiddels al 68, dus hij mag zo langzamerhand wel met pensioen 😉

Nu zijn wij van mening dat je mijlpalen moet vieren en zoals voor elk feestje geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vandaar dat we besloten hebben de investering voor de MBC met Jan te laten matchen.

In plaats van de gebruikelijke € 8995 betaal je deze ronde slechts 68% daarvan: € 6116 (excl btw) dus.
Jan is 68 jaar, je betaalt 68%, je snapt ‘m 🙂

* Als het aan ons ligt, is die start op 7 en 8 maart, maar we zijn licht afhankelijk van de heren in Den Haag …

 • Elke inschrijving begint met een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. Zo weet jij wie we zijn en kun je van tevoren inschatten of je daar een jaar lang zin in hebt. Aan de andere kant weten wij ook alvast grotendeels hoe je in elkaar zit en waar we gedurende de opleiding goed op moeten letten.
 • We werken met kleine groepen van maximaal 9 deelnemers, zodat jij zeker weet dat je de aandacht krijgt die je verdient.
 • De materie behandelen volgens het principe van cyclisch leren, dus we doen de moeilijkste/grootste dingen eerst en alle stof komt regelmatig terug. Zo heb je de meeste tijd voor de moeilijkste dingen en blijft het nog beter hangen.
 • Wij hebben ons het recht toegeëigend om je indien nodig op te roepen voor extra individuele coaching wanneer we merken dat je vastloopt. Tot twee sessies zit gewoon in de investering van de opleiding inbegrepen.

Erik Janssens

“Geen mens is vrij die niet zijn eigen meester is’, met deze woorden startte ik de MBC-opleiding. En een jaar later kwam ik achter de betekenis…: de MBC is een meesterlijke opleiding die me bij mezelf, bij de ander en in een andere wereld gebracht heeft, waarin genieten een geheel nieuwe betekenis heeft.”

Competenties die je ontwikkelt in de opleiding

Wanneer je alles dat je in de PBC hebt geleerd in een paar woorden samenvat, zou je dit kunnen doen door te stellen dat je nu ‘leidinggevende kwaliteiten bezit’. De Master Business Communicator zou je op dezelfde manier kunnen samenvatten, dat wordt dan dat je gaat leren ‘leider te zijn’.
Dit betekent automatisch dat de MBC zich op een heel ander niveau afspeelt. Mocht je de PBC-syllabus toevallig naast je hebben liggen: kijk gerust mee, we hebben het over het Logisch Model van Bateson. Waar de PBC zich vooral richt op het leren van nieuwe competenties en ander gedrag; en daar waar nodig beperkende overtuigingen uit de weg haalt, gaat de MBC vooral over de overgebleven niveaus: identiteit en spiritualiteit. Wie ben je nu, wie zou je graag willen zijn, bij wat voor soort mensen hoor je nu en bij welk soort mensen zou je willen horen – dat werk.

Vanwege dat meer abstracte karakter van de opleiding, zijn ook de competenties die je ontwikkeld wat abstracter omschreven.
Een Master Business Communicator heeft het vermogen om ..

 • .. specifieke en op maat gemaakte communicatie te produceren, zowel voor individuen als groepen.
 • .. te werken binnen ecologische kaders en denkwijzen, tegelijk voor zichzelf en voor anderen.
 • .. eigen representatiesystemen en perceptuele filters te gebruiken.
 • .. te switchen tussen vorm en inhoud, passend bij de werkcontext.
 • .. verschuivingen in de logische niveaus van de interne processen op te sporen en daar op te reageren.
 • .. de eigen leerprocessen op de toepasselijke logische niveaus te faciliteren.
 • .. zijn eigen mentale, intellectuele en fysieke keuzes te handhaven.
 • .. in functie van de omgeving en de doelen zijn eigen wereldbeeld te reorganiseren.
 • .. logische typeringen te onderscheiden in houding en taalpatronen.
 • .. vorm (hoe) te onderscheiden van de inhoud (wat).
 • .. zintuig- en taalspecifiek te communiceren in alle representatiesystemen (vakog).
 • .. perceptuele sorteerflexibiliteit toe te passen.
 • .. metaprogramma’s te herkennen in houding en taal, en daar adequaat op te reageren.
 • .. de groei en evolutie van de kennis en vaardigheden van de ander te verwerken.
 • .. gelijktijdig op meerdere niveaus af te stemmen (gedrag en criteria).
 • .. te kunnen kiezen over het proces van zelfevaluatie en identificatie.

Iemand zoals jij, maar dan na de opleiding

Charles de Klerk, 54 jaar, ondernemer en investeerder

De voordelen van de MBC-opleiding vind ik zo achteraf lastig te omschrijven, omdat ik gedurende de opleiding een grote persoonlijke ontwikkelingsreis heb gemaakt. Tijdens de opleiding ben ik door onze trainer, Jan Lemmens, uitgedaagd op mijn eigen ontwikkelpunten. Dit was af en toe best heftig, maar is heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Jan voelt goed aan wat er nodig is voor elke student.
Door de opleiding krijg je een ongelofelijke verdieping in de kunst van het communiceren. Je realiseert en ervaart dan pas écht wat de impact van goede, maar vooral ook van slechte, communicatie is. Hierdoor ben ik veel effectiever geworden en bereik ik sneller mijn doelstellingen.
Ik denk dat iedere manager die zichzelf serieus neemt deze opleiding zou moeten volgen. Goede en duidelijke communicatie is een essentiële voorwaarde voor succes, dus waarom zou je hier niet heel goed in willen zijn?

Meer reviews lezen?

Jan & Maaike

Tijdens de opleiding kies je een competentie die je zelf modelleert bij zelfgekozen experts. Zo leer je er niet alleen een mooie vaardigheid bij, maar leer je ook hoe modelleren werkt en kun je jezelf oneindig veel vermogens eigen maken.

Voor wie is de opleiding?

De Master Business Communicator is bij uitstek geschikt voor mensen die werkzaam zijn als leidinggevende op management of directieniveau (ongeacht de branche) en die graag hun persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit willen perfectioneren.

Vragen of kwesties die bij je leven zijn bijvoorbeeld:

 • Ik kom wel een heel eind, maar puntje bij paaltje heb ik te weinig grip op mezelf en mijn medewerkers.
 • Ik zou wel meer persoonlijke impact willen.
 • Hoe kan ik (nog) sneller en (nog) beter mensen overtuigen?
 • Veel van mijn presentaties overleef ik wel, maar hoe doen professionals dat toch?
 • Hoe werkt groepsgedrag en, belangrijker, hoe geef ik daar sturing aan op een prettige manier?
 • Vaak moet ik nadat ik het plan gepresenteerd heb nog enkele keren uitleggen wat ik bedoel, hoe krijg ik dat in één keer duidelijk?

Om deel te kunnen nemen aan de Master Business Communicator is het competentiecertificaat van de opleiding tot Professional Business Communicator, of een gelijkwaardige opleiding, nodig. Heb je dit certificaat niet, dan bespreken we tijdens het kennismakings- en intakegesprek ook meteen hoe we dat aanpakken. De Master Business Communicator bouwt voort op de opgedane kennis en praktijkervaring uit de Professional Business Communicator (PBC), dus vaak komt het er op neer dat je in ieder geval module 1, 3, 5 en 7 van de PBC volgt.

Ik wil me aanmelden

Komende groep is de laatste groep die onder leiding van Jan aan de slag gaat. De beste man is inmiddels al 68, dus hij mag zo langzamerhand wel met pensioen 😉

Nu zijn wij van mening dat je mijlpalen moet vieren en zoals voor elk feestje geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vandaar dat we besloten hebben de investering voor de MBC met Jan te laten matchen.

In plaats van de gebruikelijke € 8995 betaal je deze ronde slechts 68% daarvan: € 6116 (excl btw) dus.
Jan is 68 jaar, je betaalt 68%, je snapt ‘m 🙂

* Als het aan ons ligt, is die start op 7 en 8 maart, maar we zijn licht afhankelijk van de heren in Den Haag …

Opzet modules

Nog meer dan bij de PBC is in het programma van de MBC ruimte voor vraagstukken en kwesties van jullie, masters in spe, om die gezamenlijk te behandelen en daar dieper op in te gaan. Ondanks die focus op jullie praktijkervaringen, is er natuurlijk ook gewoon een door ons geplande inhoud van de modules:

Module 1 – know thyself to know the other

Uiteindelijk draait alles in jouw leven om jou, jouw emoties, jouw gedachten, jouw opgedane kennis, jouw vaardigheden en jouw persoonlijke geschiedenis. In jouw binnenwereld leven jouw drijfveren en overtuigingen waarmee je de performance maakt die je vandaag de dag laat zien. Alles dat bij jou van binnen leeft, maakt jouw belangrijkste motivatoren en daarom is het cruciaal dat je eerst jezelf grondig leert kennen.
Vanzelfsprekend houden we niet op bij ‘leren kennen’ – daar doe je de MBC niet voor – en ga je ook zeker leren hoe je jouw overtuigingen en drijfveren zó uitlijnt dat ze bijdragen aan jouw succes. Zo functioneer je niet alleen beter na de module, maar ben je ook vaardig en kundig genoeg om allerlei toekomstige potentieel-belemmerende-overtuigingen beet te pakken.

Module 2 – know thyself to know the other

Deze module heeft hetzelfde thema als de eerste en we gaan dan ook verder waar we op de eerste module zijn gebleven. Jezelf grondig leren kennen en leren hoe en wanneer je ingrijpt als het weer nodig blijkt, is nu eenmaal een intensief proces 🙂

Module 3 – ken jouw omgeving en organisatie

Tijdens deze module behandelen we hoe je de menselijke kant van organisaties in kaart brengt, hoe je teamperformance verbetert en hoe je ‘high performance’ werving en selectie (eigenlijk zou dit natuurlijk ‘selectie en werving’ moeten heten 🙂 ) doet. Je leert hoe organisaties en teams te vormen op basis van overeenkomstige waarden en normen die aansluiten en onderdeel zijn van het organisatie-DNA.

Module 4 – de magie van criteria

Vanuit de PBC ben je al aardig bekend met criteria en wat ze doen. Toch is er nog een hele wereld te ontdekken en is er zo veel meer mee te doen. Juist omdat criteria je in staat stellen mensen op een dynamische manier te beschrijven en te begrijpen, kun je er heel veel andere dingen uit afleiden. Zo gaan we ook aan de slag met de manier waarop iemand omgaat met de voor hen belangrijke zaken: de stijlen en stijlprogramma’s. De flexibiliteit en dynamiek van dit model zorgen ervoor dat je enorm accuraat kunt (bij)sturen. We werken in deze module natuurlijk aan jouw eigen motivaties, stijlen en stijlprogramma’s, maar besteden zeker ook veel aandacht aan stijlen en motivaties van groepen.

Module 5 – flexibiliseren

Starheid of inflexibiliteit komt voort uit vast blijven houden aan oude patronen, want die kennen we en vaak hebben we geen idee hoe het anders kan. Al weten we wel dat het eigenlijk anders moet. Patronen worden aangestuurd door overtuigingen en identiteitsbelevingen, dus het is op dat niveau dat we deze module aan de slag gaan. Zodat jij leert hoe je omgaat met beperkende overtuigingen en wat je hoort te doen, zodat je ze om kunt zetten naar flexibiliteit.
Zodra je dat bij jezelf kunt doen, kunnen we door naar het leukste van deze module: hoe doe je dat dan bij bijvoorbeeld jouw team of groepen mensen. Hoe breng je nieuw beleid op zo’n manier over dat je al tijdens het introduceren van de plannen begint aan het wegnemen van de starheid van jouw toehoorders. En hoe ga je om met beleid dat jij moet preserteren, terwijl je er eigenlijk zelf niet helemaal achter staat, hoe motiveer je zulke besluiten dan?

Module 6 – omgaan met weerstanden

De kans is groot dat je al het één en ander aan vaardigheden geleerd hebt: presenteren, motiveren, beleid bepalen, vergaderen, discussiëren, etc. Er zijn weinig opmerkingen, trucjes, technieken en gemeenplaatsen jou nog vreemd, maar toch (b)lijkt dat altijd maar een beperkte tijd na de zoveelste training te werken. Het is net alsof je een nieuw tennisracket hebt gekocht: de eerste wedstrijd speel je de sterren van de hemel, maar als het nieuwe eenmaal van dat racket af is, blijkt dat je zonder jouw spel te veranderen toch uiteindelijk weer dezelfde resultaten haalt. Dat schiet niet op. Daarom richten we ons in deze module voor de verandering eens niet op het aanleren van een nieuwe hippe techniek, maar gaan we écht aan de slag. Met alles dat jou in de weg zit om succesvol gedrag te ontwikkelen. Je leert hoe je jouw waarden, normen en overtuigingen kunt veranderen en uitlijnen, zodat ze ten dienste staan van jouw doelen. En omdat we je opleiden tot Master Business Communicator gaan we dat niet voor je doen, maar leren we je hoe je het zelf kan, zodat het je zonder ons ook lukt. Bij jezelf en bij anderen, want daar gaat het ten slotte om.

Module 7 – systeemdenken

Eén van de cruciale vaardigheden die je als leider nodig hebt, is het vermogen om systemen op een harmonieuze en ecologische manier te helpen veranderen. Systeemwerken is daarin essentieel. Je leert in deze module de dieper gelegen patronen ontdekken die maken dat systemen blijven zoals ze zijn en natuurlijk leer je ook wat er nodig is om zo’n geheel goede sturing te geven. Hoe groter het geheel, hoe complexer het systeem en dus hoe subtieler jouw interventies moeten zijn. Wanneer we hiermee aan de slag gaan, zul je je verbazen over de kracht van de natuur en hoe gemakkelijk je deze kracht kunt inzetten.

Module 8 – eindpresentaties

De opleiding sluiten we af met een module waarin al het geleerde wordt samengebracht voor jouw presentatie. Gedurende het afgelopen jaar heb je hard gewerkt aan jouw modelleringsproces en nu is het tijd om dat traject en de uitkomst ervan te presenteren aan jouw medestudenten. Wij stellen dat je als MBC’er in staat bent om geruisloos te interveniëren waar en wanneer jij dat nodig acht en dus is de grande finale van de opleiding het moment waarop jij het door jou gemodelleerde vermogen installeert bij de rest van de groep. Tijdens en door middel van jouw presentatie. Dat klinkt misschien nu nog heel ver weg en bijna onmogelijk, maar het kan écht! 🙂

Wij werken samen met onder meer:

Wat kun je na de opleiding?

Na het volgen van de MBC heb je, behalve nog veel meer inzicht in jezelf, geleerd hoe groepsdynamiek werkt en hoe jij daar invloed op kunt uitoefenen. Je beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, hebt een hoge mate van persoonlijke congruentie, je bent authentiek en komt inspirerend over. Daardoor heb je een natuurlijke positieve impact op jouw omgeving.

De MBC werkt op de hoogste niveau’s in het logisch model van Bateson, wat maakt dat je aan de ene kant vloeiender en ongemerkt essentiële veranderingen kunt doorvoeren, maar tegelijkertijd maakt dit jouw werk ook een stuk ongrijpbaarder – je werkt immers op een niveau dat voor de meeste mensen volledig onbewust is. Toch kun je wel degelijk ‘praktische’ veranderingen en resultaten merken. Zowel op persoonlijk niveau als op het zakelijke.

Persoonlijke resultaten

 • Je draagt missie en visie gebalanceerd en congruent uit.
 • Je bepaalt realistische doelen voor organisatieverandering.
 • Je kent en herkent drijfveren van jezelf, van de ander en van groepen, waardoor je menselijke interacties beter begrijpt en beter inspeelt op de diepere drijfveren van alle betrokkenen.
 • Je herkent de denkstijlen en persoonlijkheden van medewerkers en gebruikt deze bij werving en selectie, teamvorming en/of bij het opzetten van een project.
 • Je gaat flexibel om met gedrag van jouzelf en van anderen.
 • Je werkt aan veranderingen in groepen en organisaties als zijnde een systeem (systeemdenken).
 • Je presenteert helder en met impact.

Zakelijke resultaten

 • Lagere productie- en begeleidingskosten door minder weerstand.
 • Helder delegeren en controleren, waardoor je meer grip hebt op de onderliggende organisatie.
 • Kosten- en onrustreductie – in het bijzonder de verborgen kosten – door gerichtere en beter passende organisatieveranderingen in plaats van reorganisaties die eigenlijk bij de start al herzien moeten worden.
 • Je heeft sturing aan veranderingsprocessen.
 • Je schat vooraf beter in op welke manier medewerkers een opdracht zullen uitvoeren, waar ze extra aandacht van je nodig hebben en hoe jullie het gewenste resultaat bereiken.
 • Zeer accurate recrutering en een zeer hoge correctheid van de selectie, waarmee je wervings-, selectie- en herplaatsingskosten bespaart en het verloop minder hoog wordt.
 • Je bent in staat medewerkers intrinsiek te motiveren en hebt minder last van sociaal gewenst gedrag.
 • Meer arbeidstevredenheid en daardoor een evenredig lager ziekteverzuim.

Enkele studenten die je al zijn voorgegaan

Rob Tummers, 42 jaar, trainer @ 2enable

In de MBC heb ik m’n gereedschapskist gevuld met nieuwe tools om naar mensen en organisaties te kijken. En ook naar mezelf. Het heeft me een betere trainer gemaakt, omdat ik meer dan voorheen naar het hele systeem heb leren kijken waarin mensen, afdelingen en organisaties functioneren. Bij de PBC werk je op individueel niveau, in de MBC krijg je de organisatie en omgeving erbij. Met dat totaalplaatje bied ik zelf nog meer waarde bij m’n klanten en daar pluk ik dagelijks de vruchten van. Ik vind holistisch een geitenwollensokkenwoord, maar ik heb er geen beter woord voor. De scherpzinnigheid van Jan is in deze opleiding de slagroom op de taart.

Han Jenster, 49 jaar

Alles is, in de mate waarin het is, een met zichzelf.

Meer reviews lezen?

Praktische informatie

Moduledagen

Elk van de acht modules bestaat uit twee dagen. De eerste dag van elke module heeft een avondprogramma en is dus van 9u tot 22u. De tweede dag van elke module stoppen we tussen 15.30u en 16u, zodat jullie met een beetje geluk voor de files uit naar huis kunnen. We beginnen ook die dag om 9u.
Beide ochtenden staat vanaf 8.30u de koffie klaar en namens ons het verzoek om daar gebruik van te maken, zodat we lekker op tijd kunnen beginnen. Kun je ook eerder naar huis moet je maar denken ?

Vanzelfsprekend is eten en drinken gedurende de dagen inbegrepen. Heb je dieetwensen of allergieën? Laat het op tijd weten, dan kunnen we er rekening mee houden. De eerste dag van elke module is inclusief diner; de tweede dag zijn jullie tegen etenstijd al lekker thuis, dus die dag is het alleen lunch.

Materiaal

Ook krijg je van ons op de eerste dag de syllabus, een kladblok, een pen en een tas om alles mooi bij elkaar te houden. Hoe we met de stof omgaan en wat je er wel én niet mee moet doen, bespreken we op diezelfde eerste dag. Behalve aanwezig zijn op de moduledagen, is het ook de bedoeling dat je thuis het een en ander doet in de vorm van zelfstudie en intervisie met jouw medestudenten. Die intervisies zijn ongeveer elke twee weken en je bent per keer zo’n drie uur bezig. De zelfstudie kun je zelf indelen, what’s in a name.

Locatie

De modules vinden plaats op onze eigen trainingslocatie (Dresdenweg 83, 2692 AA ‘s-Gravenzande), waar we geen last hebben van slappe koffie, oude koekjes, tegenvallende broodjes, vreemde buffetten, of strenge pauzetijden. Je kunt er ook nog eens gratis parkeren, dus dat maakt het helemaal mooi.

PS: sommige autonavigaties snappen niet helemaal waar ze je heen moeten sturen, dus we raden je aan om op Google Maps te navigeren. Als je daar zoekt op ‘Business NLP Academy’, kom je zo goed als voor de deur uit.
Verdwalen kan natuurlijk altijd. Bel ons gewoon even, grote kans dat we weten waar je staat.

Certificering

In tegenstelling tot veel particuliere opleidingen, krijg je bij ons wél een competentiecertificaat. Mits je natuurlijk aan de eisen voldoet, maar dat spreekt voor zich. Eén van die eisen is dat je minstens 80% van de tijd aanwezig bent en dit geldt voor zowel de modules als de (begeleide) intervisies.

Kosteloos kennismaken

De opleiding begint met een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek, waarin we bespreken wat je precies wil bereiken en waar je dus nu nog tegenaan loopt. Zo weet jij precies wat je wil en kun je dat meten, weten wij wat je wil en kunnen we je gerichter ondersteunen, en we kunnen jouw doelen naast de inhoud van de opleiding leggen zodat we zeker weten dat het de goede oplossing is.

 • start op 7 en 8 maart 2022
 • maximaal 9 deelnemers
 • de eerste moduledag van 9u tot 22u
 • de tweede moduledag van 9u tot 16u
 • eten en drinken is gewoon inbegrepen
 • syllabus, kladblok en pen krijg je van ons
 • elke twee weken een paar uur intervisie
 • zelfstudie kun je zelf indelen
 • 8995,- excl. btw
 • Dresdenweg 83
  2692 AA ‘s-Gravenzande
Ik wil me aanmelden

Komende groep is de laatste groep die onder leiding van Jan aan de slag gaat. De beste man is inmiddels al 68, dus hij mag zo langzamerhand wel met pensioen 😉

Nu zijn wij van mening dat je mijlpalen moet vieren en zoals voor elk feestje geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vandaar dat we besloten hebben de investering voor de MBC met Jan te laten matchen.

In plaats van de gebruikelijke € 8995 betaal je deze ronde slechts 68% daarvan: € 6116 (excl btw) dus.
Jan is 68 jaar, je betaalt 68%, je snapt ‘m 🙂

* Als het aan ons ligt, is die start op 7 en 8 maart, maar we zijn licht afhankelijk van de heren in Den Haag …

Studiebelasting

Het aantal formele lesuren is 132 – exclusief pauzes, lunch en diner.
Qua intervisie ben je ongeveer 70 uur kwijt, zo’n anderhalf uur per week (over het algemeen wordt dit gebundeld in één bijeenkomst van drie uur elke twee weken). Hoe het oefenen en werken intervisiegroepen gaat, bespreken we in de eerste module.
Zelfstudie is natuurlijk zelf in te delen, maar reken op ongeveer 1 à 2 uur per week, dus in totaal ongeveer 70 uur.
In totaal ben je dus aan de hele studie 280 uur kwijt. Daarnaast moet je er op rekenen dat je er naast nog extra tijd kwijt bent. Je bent immers snel aan het groeien en dat gaat nu eenmaal met ups en downs. Kwaliteit krijg je niet voor niets 😉

PE-punten

Conform de NBA richtlijnen, kan de accountant de uren als ongestructureerde PE-punten opvoeren. Omdat de looptijd van de opleiding (meer dan) twaalf maanden is, kun je aan het einde van het kalenderjaar een BNLPA Deelnamecertificaat betreffende de reeds gemaakte uren aanvragen.

Investering

De totale investering voor de jaaropleiding tot Master Business Communicator is 8995,- excl. btw.
Daar krijg je een aantal dingen voor:
– 16 dagen in house training, totaal 132 uur
– eten en drinken gedurende alle trainingsdagen, dus 16x lunch, 8x diner en onbeperkt drankjes en snacks
– indien nodig twee keer anderhalf uur coaching
– lesmateriaal: de syllabus, oefeningen, huiswerkmails, kladblok
– het Business NLP Metamodel vragenspel
– extra studentenbenefits, zie hieronder

Studentenbenefits

Gedurende jouw studiejaar zijn er een aantal extra’s waar je gebruik van kunt maken.
1 – Je kunt gratis meedoen met de ManagingResult trainingsdag ter waarde van 1000,-. Gedurende deze dag leer je werken met de online tool en oefen je met de methodiek. Sluit je deze dag met goed gevolg af dan ben je volledig geaccrediteerd. Daarbij krijg je van ons ook nog de eerste jaarlicentie (normaal 295,-) cadeau. We bespreken jouw eigen ManagingResult-analyse tijdens de tweede module, dus daarna weet je ook precies wat je aan de accreditatie hebt en wat je ermee kunt. Wanneer je deze accreditatie al hebt gehaald als onderdeel van de PBC overleggen we even wat het wordt: of je volgt de dag opnieuw en krijgt een nieuwe jaarlicentie, of we verlengen jouw licentie met een jaar.
2 – Je mag gratis deelnemen aan alle Business NLP Masterclasses die we geven tijdens jouw opleiding (dus na jouw eerste module en tot en met de week van jouw examen), ter waarde van 295,- per gevolgde masterclass. We garanderen altijd twee plaatsen voor onze studenten, maar mochten er een week voor de masterclass nog plaatsen over zijn, vullen we die aan met de andere geïnteresseerden. Mocht het zo zijn dat de masterclass overboekt wordt, plannen we gewoon een extra dag in.

Foto- en videomateriaal

Gedurende de opleiding werken we af en toe met video-opnames als studiemateriaal, vanzelfsprekend altijd alleen van jullie eigen groep. Deze video’s worden verder niet verspreid. Ook kunnen er foto’s gemaakt worden als studie- of marketingmateriaal. Hiervoor teken je voorafgaand aan de eerste module een vrijwaringsverklaring. Indien je op een foto staat en bezwaar hebt tegen het verspreiden hiervan, zul je dat direct aan ons kenbaar moeten maken. Vaak zorgen we er dan voor dat je niet of onherkenbaar op de betreffende foto terecht komt.

Overnachtingen

De combinatie van intensieve opleidingsdagen en de spits is er eentje die niet veel studenten kunnen waarderen. Vandaar dat veel mensen een overnachting in de buurt regelen. Deze overnachtingen zijn niet in de prijs inbegrepen, maar we kunnen je wel vertellen waar de meeste studenten het liefst overnachten:
1. B&B Bij Tante Teun – gezellige B&B waar je overnacht in een bijgebouw en dus gewoon lekker privacy hebt. Reserveren doe je op hun website.
2. Unicum Elzenhagen – een vrij nieuw hotel, gewaardeerd om z’n ruime en schone kamers. Reserveren doe je op de website.
3. Hotel Elzenduin – midden in de duinen en vlak bij het strand. Reserveren doe je op de website.

Cees Plug, 44 jaar, manager applicatie-ontwikkeling

Een verrukkelijke startbaan die mij lanceert naar een doorlopend leerproces en een bestaan vol nieuwsgierigheid. Volop genieten dus!

Jan Pieter van Lieshout, 49 jaar

Het geleerde in de MBC is zo afgestemd op een positieve en geluk afdwingende levenshouding die vol zijn uitstraling heeft op de werkvloer.

Wij werken samen met onder meer:

Biografie

Ruim twintig jaar geleden richtte vader Jan het bedrijf op en begon hij met het opleiden en coachen van professionals in het bedrijfsleven. Het voornaamste probleem dat zijn klanten hadden, was het feit dat elke leidinggevende weliswaar vakinhoudelijk enorm goed geschoold is, maar dat zij nauwelijks worden opgeleid in het daadwerkelijk aansturen van anderen en het beïnvloeden van groepsprocessen.

Zo’n vijftien jaar later kwam zoon Joris het bedrijf versterken na het behalen van zijn vwo-diploma. Toen hij na een paar jaar ging studeren en zich in het studentenleven stortte, stapte dochter Maaike in de zaak. In eerste instantie vooral om de administratie te doen, want met een studie Neerlandistiek en een baantje bij de bakker had ze het druk genoeg.

Toch bleek dat bloed kruipt waar het niet gaan kan en na een paar maanden rondgelopen te hebben, begon het te kriebelen om meer dingen te gaan doen. Inmiddels zijn we drie jaar verder en bereiden Jan en Maaike zich voor op de aanstaande machtsovername 🙂

De geboorte en groei naar vandaag …
Op deze website worden er cookies gebruikt voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van de website. Accepteer Cookies