Disclaimer

Deze disclaimer is van kracht op alle overeenkomsten en uitingen van Business NLP Academy.

Algemeen

Business NLP Academy verleent je hierbij toegang tot bnlpa.nl en op onze website publiceren we teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Business NLP Academy en derden zijn aangeleverd. Deze gegevens dienen slechts als algemene informatie en expliciet niet als advies. Business NLP Academy behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of te verwijderen, zonder daarover mededelingen te hoeven doen.
Informatie op deze website is vrijblijvend en geldt niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten zijn pas gesloten na schriftelijke aanvaarding van een als zodanig aangeduid document van Business NLP Academy. Wanneer je je via deze website ergens voor aanmeldt, is die aanmelding definitief vanaf het moment dat wij jouw aanmelding schriftelijk (per email) bevestigd hebben.

Aansprakelijkheid website

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Business NLP Academy is nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de (on)juistheid of (on)volledigheid van de op bnlpa.nl vermelde gegevens  en aangeboden materialen.

Aansprakelijkheid producten en diensten

Business NLP Academy werkt vanuit een algemeen model voor persoonlijke ontwikkeling. Dit model is steeds onderhavig aan veranderingen op basis van praktijkwaarnemingen en resultaten. Hoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werken, blijft het mensenwerk en heeft de methode niet per definitie hetzelfde effect op ieder mens. Business NLP Academy accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan na af- of deelname aan één of meerdere van de diensten en/of producten die Business NLP Academy aanbiedt.
Vanzelfsprekend accepteert Business NLP Academy ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van het door de deelnemer vroegtijdig afbreken van een door Business NLP Academy verleende dienst.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de (op deze website of anderszins) aangeboden materialen liggen bij Business NLP Academy danwel haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elke andere vorm van vermenigvuldiging van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Business NLP Academy.

Contact

Neem voor eventuele vragen vrijblijvend contact met ons op, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Wij werken samen met onder meer:

Biografie

Ruim twintig jaar geleden richtte vader Jan het bedrijf op en begon hij met het opleiden en coachen van professionals in het bedrijfsleven. Het voornaamste probleem dat zijn klanten hadden, was het feit dat elke leidinggevende weliswaar vakinhoudelijk enorm goed geschoold is, maar dat zij nauwelijks worden opgeleid in het daadwerkelijk aansturen van anderen en het beïnvloeden van groepsprocessen.

Zo’n vijftien jaar later kwam zoon Joris het bedrijf versterken na het behalen van zijn vwo-diploma. Toen hij na een paar jaar ging studeren en zich in het studentenleven stortte, stapte dochter Maaike in de zaak. In eerste instantie vooral om de administratie te doen, want met een studie Neerlandistiek en een baantje bij de bakker had ze het druk genoeg.

Toch bleek dat bloed kruipt waar het niet gaan kan en na een paar maanden rondgelopen te hebben, begon het te kriebelen om meer dingen te gaan doen. Inmiddels zijn we drie jaar verder en bereiden Jan en Maaike zich voor op de aanstaande machtsovername 🙂

De geboorte en groei naar vandaag …
Op deze website worden er cookies gebruikt voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van de website. Accepteer Cookies